top of page

Kawiarnia rodziców

Uprzywilejowana chwila na spotkanie i poznanie się. Chwila, aby wspólnie porozmawiać o szkole i współpracować na rzecz lepszej więzi między szkołą a rodziną.

Oprócz tego musisz wiedzieć o tym więcej.

Zapraszamy przy kawę, herbatę i małą przekąskę przy życzliwym słuchaniu. Przestrzeń zarezerwowana dla rodziców, przeznaczona na wymianę między dorosłymi, która pozwoliłaby słowu krążyć, zapobiegać, tworzyć.

Docelowi odbiorcy :

rodzice ze szkoły.


Partnerzy :

Szkolny PMS

Gmina Saint-Gilles

DATY

NASTĘPNA KAWA

Oprócz tego musisz wiedzieć o tym więcej.

połowa lutego

Oprócz tego musisz wiedzieć o tym więcej.

pół marca

Kawiarenka dla rodziców nr 1 2019-2020 :

Spotkanie, które odbyło się w środę 23.10.2019r.

Oprócz tego musisz wiedzieć o tym więcej.

Podczas tej kawiarni dla rodziców omawialiśmy różne tematy:

- Bezpośredni kontakt między rodzicami a nauczycielami w szkole.

- Bariera językowa: rodzice, którzy słabo lub wcale nie mówią po francusku.

- Dziennik zajęć.

Po tych dyskusjach przedstawiono konkretne działania, które podjęto:

-Efemerydy zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

- Przydatne dokumenty do wydrukowania, na przykład bilety nieobecności, będą bardziej widoczne na stronie internetowej szkoły.

-Na początku roku każdy rodzic otrzyma przydatne numery i adresy e-mail członków zespołu edukacyjnego (kierownictwo, pedagog, mediator, PMS) za pośrednictwem etykiety w dzienniku zajęć dziecka. Te numery i adresy e-mail będą również widoczne na stronie internetowej szkoły.

-Od przyszłego roku utworzona zostanie grupa tłumaczy rodziców-wolontariuszy, którzy będą pomagać rodzicom mającym trudności z językiem francuskim. Kwestionariusz zostanie opracowany i przekazany rodzicom na początku roku. Za pomocą tego kwestionariusza będą mogli wypowiedzieć się rodzice, którzy opanują język obcy i chcą dołączyć do „centrum tłumaczeń”.

Oprócz tego musisz wiedzieć o tym więcej.

Inne działania zostaną podjęte później we współpracy z kierownictwem i kadrą nauczycielską.

Kawiarenka dla rodziców nr 2 2018-2019 :

Spotkanie, które odbyło się w środę 12.06.2019r. Celem spotkania było przedstawienie wyników ankiety przeprowadzonej podczas kawiarni poprzednich rodziców. Ta ankieta pozwoliła nam skupić się na trzech tematach z trzech następnych kawiarni dla rodziców, które odbędą się w roku szkolnym 2019-2020. Tutaj są :  

Oprócz tego musisz wiedzieć o tym więcej.

  • Komunikacja między domem a szkołą

  • Limity

  • Ekrany

Kawiarenka dla rodziców nr 1 2018-2019 :

Spotkanie, które odbyło się w środę 27.03.2019r. Celem spotkania było przesłuchanie obecnych rodziców na kilka tematów, które mogłyby ich zainteresować przy tworzeniu kolejnych kawiarni rodziców.

Oto wynik tego śledztwa

bottom of page