top of page

Pomóż nam, udostępniając tę stronę na Facebooku

  • Facebook

Odkryj strony klasy na Facebooku za pośrednictwem strony Nasz zespół i kliknij zdjęcie nauczyciela.

W przedszkolu

Darmowe gorące posiłki, wiele zajęć i wycieczek, nauczyciele do wysłuchania i pomocy, toalety w klasie sprzątane codziennie, ...

Oprócz tego musisz wiedzieć o tym więcej.

Od 2,5 roku przez cały rok zapraszamy Państwa dzieci do klas zerowych . Nauczycielowi pomaga pielęgniarka przedszkolna . To pierwsze podejście ze szkołą, które jest wykonywane delikatnie.

Oprócz tego musisz wiedzieć o tym więcej.

W I przedszkolu nauka w małych grupach dzięki warsztatom autonomicznym (zbliżonym do pedagogiki Montessori) oraz rozpoczęciu zajęć fonologicznych przygotowujących do nauki czytania i pisania.

Oprócz tego musisz wiedzieć o tym więcej.

W II i III przedszkolu

  • nauczyciele pracują we współprowadzeniu

  • w każdej grupie są dzieci z II i III przedszkola: starsze pomagają młodszym rosnąć i ewoluować

  • codzienne warsztaty edukacyjne pozwalają dzieciom rozwijać się we własnym tempie.

  • Świadomość fonologiczna jest stosowana codziennie, aby umożliwić dziecku lepsze rozumienie czytania i pisania, gdy jest w pierwszej klasie.

bottom of page